Programy EFS

W ramach programów dofinansowanych z EFS organizujemy:
  • turnusy rehabilitacyjne, jako podstawową formę aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • warsztaty z doradcą zawodowym dotyczące aktywnego poszukiwania pracy w zakresie: trening umiejętności w ramach aktywnego poszukiwania ofert pracy, metod i technik poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, kontaktu z pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • warsztaty z psychologiem z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych,
  • szkolenia komputerowe:

podstawy obsługi komputera, system operacyjny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,Internet, poczta elektroniczna itp,

kurs w zakresie podstaw grafiki komputerowej,

kurs w zakresie tworzenia stron WWW,

  • kurs języków obcych,
  • warsztaty „Mały sekretariat” w zakresie: zasad funkcjonowania sekretariatu, urządzeń technicznych, łączności, urządzeń do kopiowania, komputerów, dokumentacji biurowej, jej rodzajów oraz obiegu, znaczenia oraz zasad właściwego pisania pism, systemu kancelaryjnego, redagowania pism, terminarzy (kalendarzy), organizowania zebrań, przyjmowania, interesantów, delegacji.
  • inne szkoelnia, kursy na indywidualne zamówienie.

Posiadamy wszystkie uprawnienia i solidne doświadczenie.Zapraszamy do składania zapytania ofertowego, na każde odpowiemy!