Wpis PFRON

Zawiadamiamy, że w dniu 24.05.2018 roku, Ośrodek Zorza uzyskał aktualizację wpisu do rejestru ośrodków.
Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków.
Nr OD/32/0017/18, ważne do dnia 27 czerwca 2021 roku.

UWAGA! W związku ze zbliżającą się datą ważności wpisu, informujemy że jesteśmy tego świadomi i podjęliśmy już kroki niezbędne do jego przedłużenia na kolejny okres. Niestety, urzędy nie przyjmują wniosków wcześniej, dlatego nasz wniosek o kolejny wpis został złożony w pierwszym dniu w którym urząd mógł go przyjąć, Teraz, pozostało już tylko czekać. Nie przewidujemy żadnych zmian w treści nowego wpisu i po jego otrzymaniu opublikujemy nowe dane, na tej stronie niezwłocznie.

Apelujemy równocześnie, do pracowników MOPS i PCPR o zrozumienie i nie zmuszanie naszych klientów, którzy dokonali rezerwacji w ORW ZORZA na pobyty po dniu 27.06.2021, do zmiany ośrodka na inny. 

Sytuacja z kończącą się ważnością wpisu jest normalna i dotyka każdego ośrodka.

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Zorza” mogą być organizowane następujące turnusy rehabilitacyjne:

  1. usprawniająco-rekreacyjny,
  2. szkoleniowy, w tym kurs ABC przedsiębiorczości, kurs decoupage, kurs założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, kurs założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kurs księgowości w działalności gospodarczej, kurs BHP, kurs bukieciarstwa, kurs fotografiki komputerowej, kurs języka migowego, kurs kadry i płace, kurs komputerowy i obsługi Internetu, kurs księgowości, kurs nauki języka obcego, kurs pierwszej pomocy, kurs projektowania graficznego, kurs projektowania stron „www”, kurs rękodzielnictwa, kurs wizażu, kurs nauki automasażu, kurs nauki dietetycznego żywienia, kurs nauki zdrowego żywienia, seminarium na temat podstawowych ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, kurs – prace sekretarskie i obsługa urządzeń biurowych, kurs prawa pracy, terapia psychologiczna, terapia sensoryczna, terapia taktylna, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty plastyczne, kurs nordic walking,
  3. psychoterapeutyczny,
  4. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (informatyczne, plastyczne).
  5. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością,

z następującymi schorzeniami:

1) głucho niewidomi

2) jąkający się

3) kobiety po mastektomii

4) osoby po laryngektomii

5) z alergią

6) z autyzmem

7) z celiakią

8) z chorobami neurologicznymi

9) z chorobami dermatologicznymi

10) z chorobami przemiany materii

11) z chorobami reumatycznymi

12) z chorobami skóry

13) z chorobami układu krwiotwórczego

14) z chorobami układu moczowo-płciowego

15) z chorobami układu pokarmowego

16) z chorobami wydzielania wewnętrznego

17) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi

18) z chorobą Alzheimera

19) z chorobą Parkinsona

20) z cukrzycą

21) z fenyloketonurią

22) z hemofilią

23) z  mukopolisacharydozą

24) z mukowiscydozą

25) z mózgowym porażeniem dziecięcym

26) z niedoczynnością tarczycy

27) z przewlekłym zapaleniem trzustki

28) z przewlekłymi zapaleniami wątroby

29) z rozszczepieniem wargi i podniebienia

30) z wadami genetycznymi

31) z wadami postawy

32) z zaburzeniami depresyjnymi

33) z zaburzeniami głosu i mowy

34) z zaburzeniami nerwicowymi

35) z zaburzeniami psycho-organicznymi

36) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

37) z zespołem Downa

38) z zespołem Marfana

39) z zespołem Pradera-Williego/z zespołem wad wrodzonych

40) ze schorzeniami dermatologicznymi

41) ze schorzeniami endokrynologicznymi

42) ze schorzeniami kręgosłupa

43) ze schorzeniami laryngologicznymi

44) ze schorzeniami metabolicznymi

45) ze schorzeniami onkologicznymi

46) ze schorzeniami reumatycznymi

47) ze schorzeniami układu immunologicznego

48) ze schorzeniami układu oddechowego

49) ze schorzeniami złego wchłaniania

50) ze schorzeniami skóry

51) ze skoliozą

52) ze stwardnieniem rozsianym

53) z chorobą psychiczną

54) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich

55) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

56) z dysfunkcją narządu słuchu

57) z dysfunkcją narządu wzroku

58) z padaczką

59) z upośledzeniem umysłowym

60) ze schorzeniami układu krążenia

61) z wadami genetycznymi

Menu
Skip to content