Turystyka i szkolenia z dofinansowaniem UE

O RW ZORZA jest firmą posiadającą wszelkie zezwolenia, dotyczące organizacji grupowych wyjazdów dla wszystkich osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON i EFS.  Ze środków UE organizujemy zwykle szkolenia komputerowe, warsztaty z psychologiem lub warsztaty z doradca zawodowym.

Od kilku lat firma obecna jest w całej Polsce, jako uczestnik wszelkich zapytań ofertowych i przetargów organizowanych przez PCPR, GOPS, MOPS, OPS, ROPS. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Fundacje, Polskie Związki Emerytów Rencistów i Inwalidów albo jednostek szkolnych.

Przetargi i zapytania ofertowe dotyczą aspektów związanych z organizacją: turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów szkoleniowych, wyjazdów integracyjnych dla młodzieży i seniorów osób przewlekle chorych.

Firma współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami z powodzeniem realizując nawet najbardziej skomplikowane usługi.

Przez ostatnie kilka lat, firma nabyła duże doświadczenie przy organizacji, w szczególności:

– Warsztatów florystycznych, gastronomicznych, – Wyjazdów integracyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,  Wyjazdów integracyjnych młodzieży z problemami wychowawczymi,, Wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych dla młodzieży z rodzin patologicznych, Wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych dla młodzieży z rodzin zastępczych,

lub

Wyjazdów grup sportowych z programem sportowym,, Wyjazdy dla grup seniorów i emerytów z programem nauki obsługi komputera i aplikacji społecznościowych.Unia europejska

– Turnusy rehabilitacyjne usprawniając-rekreacyjne z programem specjalistycznym dla osób niepełnosprawnych, zawierający kurs komputerowy

oraz trening kompetencji społecznych pod nadzorem doświadczonego Psychologa wraz ze programem i konsultacjami Doradcy zawodowego.

Większość powyższych usług zrealizowano kompleksowo, tzn. zajmując się usługą całościową obejmującą nadzór i organizację od chwili wyjazdu

oraz

z miejsca zamieszkania do chwili powrotu, do miejsca zamieszkania.

W przeciągu ostatnich lat firma skutecznie przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań z powyższego zakresu.

Dzięki nabytemu doświadczeniu ORW ZORZA gotowy jest podjąć się realizacji nawet najbardziej skomplikowanej usługi.

Firma proponuje organizację m.in.

– Program nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

– Program psychoterapeutyczny

– Program rozwijający zainteresowania i uzdolnienia : plastyczne, informatyczne

– Program szkoleniowy : kurs ABC przedsiębiorczości, kurs decoupage, kurs założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, kurs założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kurs księgowości w działalności gospodarczej.

Jak również kurs BHP, kurs bukieciarstwa, kurs fotografiki komputerowej, kurs języka migowego, kurs kadry i płace, kurs komputerowy i obsługi Internetu, kurs księgowości, kurs nauki języka obcego.

Kurs pierwszej pomocy, kurs projektowania graficznego, kurs projektowania stron „www”, kurs rękodzielnictwa, kurs wizażu, kurs nauki automasażu, kurs nauki dietetycznego żywienia.

Kurs nauki zdrowego żywienia, seminarium na temat podstawowych ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, kurs – prace sekretarskie i obsługa urządzeń biurowych.

Kurs prawa pracy, terapia psychologiczna, terapia sensoryczna, terapia taktylna, warsztaty -aktywizacja zawodowa.

Warsztaty – aktywizacja społeczno-zawodowa, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty plastyczne, kurs Nornic Walking

– Usprawniająco-rekreacyjny

Ośrodek Zorza w Dziwnówku, jako jeden z bardzo nielicznych na polskim wybrzeżu posiada wpis do rejestru ośrodków PFRON na wszystkie dysfunkcje i może przyjmować osoby ze wszystkimi chorobami.

Możemy zaoferować zabiegi rehabilitacyjne wraz z bogatym programem szkoleniowym dla  Uczestników z następującymi schorzeniami:

Głuchoniewidomi, Jąkający się, Kobiety po mastektomii, Osoby po laryngektomii, z alergią, z autyzmem,  z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami skóry, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego,  z chorobami układu pokarmowego,  z chorobami wymagającymi leczenia, z dietami eliminacyjnymi,  z chorobą alzheimera,  z chorobą Parkinsona,   z cukrzycą,  z fenyloketonurią,  z hemofilią,  z mukopolisacharydozą,  z mukowiscydozą,  z mózgowym porażeniem dziecięcym,  z niedoczynnością tarczycy,  z przewlekłym zapaleniem trzustki,  z przewlekłymi, chorobami wątroby,  z rozszczepem wargi i podniebienia,  z wadami genetycznymi,  z wadami postawy,  z zaburzeniami depresyjnymi,  z zaburzeniami głosu i mowy,  z zaburzeniami nerwicowymi,  z zaburzeniami psycho-organicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,  z zespołem downa,  z zespołem marfana,  z zespołem willipradera, ze schorzeniami dermatologicznymi,  ze schorzeniami endokrynologicznymi,  ze schorzeniami kręgosłupa,  ze schorzeniami laryngologicznymi,  ze schorzeniami metabolicznymi,  ze schorzeniami onkologicznymi,  ze schorzeniami reumatycznymi , ze schorzeniami skóry ,  ze schorzeniami układu immunologicznego ,  ze schorzeniami układu oddechowego ,  ze schorzeniami złego wchłaniania ,  ze skoliozą ,  ze stwardnieniem rozsianym ,  z chorobą psychiczną,  z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,  z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,  z dysfunkcją narządu słuchu,  z dysfunkcją narządu wzroku,  z padaczką ,  z upośledzeniem umysłowym,  ze schorzeniami układu krążenia.

Menu
Skip to content